FR NL EN
News

Nieuwste ontwikkeling in het insolventierecht naar aanleiding van de Covid-19 pandemie

Published on : 08/02/2021 08 February Feb 02 2021

Naar aanleiding van de Covid-pandemie, besliste de regering in 2020 om het zogenaamde ‘gedwongen’ faillissement tijdelijk onmogelijk te maken. Het was dan niet langer mogelijk als schuldeiser om een schuldenaar te ‘dagvaarden in faillissement’ wanneer deze zich in structurele financiële problemen bevond. De bedoeling was om een vloedgolf aan faillissementen te vermijden.

Per 31 januari 2021 is dit moratorium evenwel beëindigd, ondernemingen kunnen dus terug in faillissement gedwongen worden. Minister Vanquickenborne heeft aangegeven dat hij, als tegengewicht voor het einde van het moratorium, ondernemingen extra mogelijkheden wil bieden om financiële problemen aan te pakken. Concreet zal de toegang tot de procedure ‘gerechtelijke reorganisatie’ (procedure die toelaat om schulden te herstructureren) versoepeld worden, en wordt de procedure zelf ook uitgebreid teneinde maximale mogelijkheden te bieden aan ondernemers. De idee achter dit alles is dat het moratorium een erg ‘bod instrument’ is, dat ondernemingen tijdelijk bescherming biedt, maar dat natuurlijk geen structurele oplossing biedt voor de aanwezige problemen. De vrees is dat er verscheidene ‘zombie-ondernemingen’ bestaan in de economie, die eigenlijk niet meer te redden zijn.

Concreet:
  • De toegang tot de procedure gerechtelijke reorganisatie wordt versoepeld. Normaal gezien moet op straffe van onontvankelijkheid een vrij substantieel dossier worden ingediend bij de rechtbank. Dit dossier moet nu niet meteen worden ingediend maar kan ook nog tijdens de procedure worden aangevuld. Zo wordt de administratieve last op de ondernemer verlaagd.
  • Schuldeisers die kortingen verlenen aan hun schuldenaars genieten van fiscale vrijstellingen
  • In het kader van het sluiten van een akkoord met de schuldeisers, zal een gerechtsmandataris kunnen optreden die ‘voorakkoorden’ sluit met de schuldeisers voor de procedure officieel wordt geopend. Zo wordt de schuldenaar ondersteund bij het zoeken naar een oplossing, en kan dit ook op een ‘vertrouwelijke’ wijze.
Een belangrijk caveat bij dit alles, is dat deze maatregelen waarschijnlijk pas eind maart van kracht zullen zijn. Inmiddels geldt het moratorium natuurlijk niet meer. Ondernemers zullen dus goed moeten nadenken of en hoe zij deze 2 maanden proberen overbruggen, er uiteraard rekening mee houdende dat hun persoonlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt als zij te lang wachten om de boeken neer te leggen. Het is wat dat betreft belangrijk te herhalen dat deze versoepelde maatregelen (en bij uitbreiding alle Covid-beschermingsmaatregelen) geen vrijkaart zijn om een ten dode opgeschreven vennootschap kunstmatig in leven te houden.

History

<< < 1 2 3 > >>
Information about cookies
We use technical cookies to ensure the proper functioning of the site, we also use cookies subject to your consent to collect statistics visit.
Click below on & laquo; ACCEPT & raquo; to accept the deposit of all cookies or on & laquo; CONFIGURE & raquo; to choose which cookies require your consent will be registered (statistical cookies), before continuing your visit to the site. More details
 
ACCEPT CONFIGURE REFUSE
Cookie management

Cookies are text files stored by your browser and used for statistical purposes or for the operation of certain identification modules for example.
These files are not dangerous for your device and are not used to collect personal data.
This site uses cookies of identification, authentication or load-balancing not requiring prior consent, and audience measurement cookies requiring your prior consent in application of the texts governing the protection of personal data.
You can configure the setting up of these cookies by using the settings below.
We inform you that if you refuse these cookies certain functionalities of the site can become unavailable.
Google Analytics is a tool for measuring audience.
The cookies deposited by this service are used to collect statistics of anonymous visits in order to measure, for example, the number of visitors and page views.
This data are used to follow the popularity of the site, to detect possible navigation problems, to improve its ergonomics and the user experience.